Skolestart med Appell!

Forfatterne av Appell gir deg sine egne tips til oppstart med nye Vg1-elever.

Trenger du tips til den første norsktimen etter sommerferien?

Vi spurte forfatterne av Appell, Ida, Ingeborg, Jon Olav, Anne Lise og Pål Fredrik, hvordan de starter skoleåret med ny Vg1-klasse.

Idas tips - Hold en appell!

Ingeborgs tips - Førsteklassing

Pål Fredriks tips - Bli kjent!

Jon Olavs tips - Start året med SPRÅK

Anne Lises tips - Oppstart med TV-serien Lovleg 

 

----

Lyst på flere tips og undervisningsopplegg? Ta en titt på undervisningstips-siden vår!

----

Ferdighetsrommet for norsk

I Skolestudio finner du Ferdighetsrommet der elevene kan trene norskfaglige ferdigheter. Dette er et øverom som blant annet skal dekke grammatikkoppgaver og kurs for læreverket Appell. Ferdighetsrommet for norsk består av 19 ulike temaer fordelt på ferdighetene muntlig, skriftlig, lesing og språk. 

I Ferdighetsrommet er de ulike temaene bygd opp ganske likt. Elevene får en kort faglig forklaring om hva temaet går ut på. Deretter skal elevene lære gjennom aktivitet og modellering. I Ferdighetsrommet skal vi lære elevene ulike ferdigheter ved å trene de fra deloppgaver til hele tekster til slutt.  

Aktivitetene i Ferdighetsrommet er delt i to nivåer. Det første nivået er et basis-nivå, og nivå to er et studieforberedende nivå. Grunnen til det er at Ferdighetsrommet strekker seg helt fra 8. trinn og til 13. trinn. På den måten har elevene muligheten til å tilpasse aktivitetene etter eget ferdighetsnivå.

I Ferdighetsrommet kan lærer sette sammen ulike oppgaver eller ulike temaer som passer til sin klasse eller en enkeltelev, ut ifra hva de har behov for å trenes i. Lærer kan også sette sammen egne undervisningsopplegg eller spillelister, for så å dele dette med sine elever. På den måten kan læreren tilpasse ferdighetstreningen til hver enkelt elev.  

Ferdighetsrommet er under arbeid og gratis skoleåret 2020/2021. Logg deg inn med Feide for å få tilgang til en mengde nyttige ressurser til norskundervisningen og ferdighetstreningen.

Logg inn

Appell

Norsk SF

Appell er inndelt i tre deler: en teoridel, en stor kursdel og en tekstsamling. Verket har fokus på at fagstoff, ferdighetstrening og tekstarbeid skal knyttes tydelig sammen.

Les mer

Appell Vg1 Bok Og Omslag