Slik bruker du Smart Tavle

Smart Tavle er lærerens undervisningsverktøy for bruk av læreboka på interaktiv tavle eller lerret.

Smart Tavle er et undervisningsverktøy for læreren,spesialtilpasset bruk på interaktive tavler, PC, Mac og projektor.
Det betyr at du kan bruke tavleproduktene selv om du ikke har interaktiv tavle i klasserommet.Elementene er laget slik at det skal være enkelt for elevene å nå og forstå menyene og løse oppgaver på tavla. Smart Tavle gir læreren en unik mulighet til å samle elevenes fokus og gjennomføre aktiviteter i klasserommet. Med et klikk kan læreren forstørre og fokusere på enkeltdeler i boka. Smart Tavle gir uendelige muligheter for variasjon og kreativ utfoldelse i undervisningen.Smart Tavle er brukervennlig og intuitiv, og er utviklet for å gjøre undervisningen rikere for læreren og læringen bedre for eleven.


Slik bruker du Smart Tavle:
Smart Tavle er inndelt i to rom med ulike funksjoner: Bokrom og Tavlerom.

Bokrommet er elevboka i stort format.

Her har man mulighet til å:
- ta notater rett på tavla, markere og tegne
- fokusere på enkelte elementer i boka og forstørre teksten
- lytte til tekst og lyder
- kopiere elementer fra Bokrommet til Tavlerommet

Tavlerommet er et fleksibelt verktøy, der læreren fritt kan kombinere læreboka og konkretiseringsmateriell. Tavlerommet gir læreren en unik mulighet til å variere undervisningen, samt og utforske og leke sammen med elevene.

Her har man mulighet til å:
- ta notater, markere, tegne
- bruke elementer kopiert inn fra Bokrommet
- bruke bilder, ord, ordkort og bakgrunner fra arkivet
- kombinere ulike kapitler fra boka
- få lydstøttebruke interaktive elementer