Matematikk 1-10

Slik gjør du øving gøy for elevene

Den nye læreplanen legger opp til mye utforsking, samtale og kreativitet i mattefaget. Samtidig må elevene fortsatt øve for å få kunnskapen til å sitte. Her får du lærebokforfatterens beste tips til øving som både er gøy og motiverende.

- Matematikk består av mange ulike ferdigheter som sammen danner elevens kompetanse. Disse ferdighetene opparbeider man seg ved å øve, og det er derfor utrolig viktig å legge til rette for øving som virker motiverende, forteller Linda Wibecke Tangen Bråthe, en av forfatterne bak Maximum, Gyldendals lærebøker i matematikk for ungdomstrinnet. 

Etter ti år som ungdomsskolelærer og lang erfaring med skolebasert aksjonsforskning på matematikkdidaktikk, har hun selvsagt noen triks på lager. 

Elever øver ofte best når vi lurer dem litt. Det vil si at de gjør oppgaver uten å tenke over at det er det de faktisk gjør, forteller hun. 

 

 

Slik gjør du øvingen morsommere 

- Du kan organisere øving gjennom spill, aktiviteter, presentasjoner eller fysiske oppgaver. Poenget er å sette oppgavene i en litt annen kontekst, sier hun, og gir noen eksempler fra sin egen lærergjerning: 

  • Pokemon GO-matte. Skriv ut oppgaver og plasser dem utover i skolegården, elevene må svare riktig på oppgaven for å «låse opp» hver post. 
  • Ny lapp-leken. Elevene henter en lapp fra tavla, regner og finner svaret, og kan deretter gå opp og hente ny lapp. 
  • Casino. Perfekt for sannsynlighetsregning. Elevene lager sine egne «spill» og kan deretter sette imaginære penger på ulike utfall. 

 

  • Visste du at … Gyldendal har digitale læremidler som sørger for at eleven hele tiden får matteoppgaver og utfordringer tilpasset sitt nivåLes mer om Smart Øving. 

 

Vær fysisk – og senk terskelen 

Tangen Bråthe tror mange undervurderer hvor mye dagens barn og unge sitter stille, og oppmuntrer til alt som skaper litt bevegelse. 

- Blant annet har jeg flere ganger dratt Twister-matta inn i timene. Elevene løser oppgaver og må legge hender og bein på «riktig svar». Men det kan også være enklere ting, som at de fysisk må måle ting i klasserommet som en del av oppgaven. 

Du kan også la elevene stå oppreist når de løser oppgaver sammen, det aktiviserer nemlig gruppa på en bedre måte. 

- Prøv også å la elevene bruke tavla, vinduene eller andre ikke-permanente overflater når de løser oppgaveneDa kan de kladde, stryke bort og være mer utforskende i stilen, tipser lærebokforfatteren. 

 

 

Utfordringer på riktig nivå 

Det er ikke sånn at all øving må være innovativ og spennende, mange elever trives godt med de «klassiske» repetitive oppgavene også, og repetisjon er viktig for at ferdighetene skal feste seg, understreker hun. 

Desto viktigere er det at repetisjonsoppgavene er varierte og tilpasset elevens ferdighetsnivå, noe som er en av grunntankene bak øve-verktøyeene Multi Smart Øving og Maximum Smart Øving. 

 Der er kommer øve-oppgavene i ulike former, det være seg flervalgsoppgaver, sortering og mye mer. Dessuten er oppgavestrømmen dynamisk, det vil si at oppgavene hele tiden matcher kunnskapsnivået hver enkelt elev. Dermed tettes eventuelle kompetansehull, samtidig som eleven alltid møter utfordringer tilpasset sitt nivå, avslutter Linda Wibecke Tangen Bråthe. 

Læreverk

Fag og trinn

(tekst om læreverk)

 

Les mer