Utforskningsopplegg i Mønster

Ønsker du å jobbe utforskende med elevene dine i matematikk? Her finner du et utvalg små utforskningsopplegg fra Mønster 1T, 1P og 2P.

I alle Mønster-bøkene er det gjennomgående flere små utforskningsopplegg du kan velge å bruke i undervisningen. Nedenfor har vi plukket ut et utvalg eksempler.

Er du interessert i å vite mer om Mønster og hvordan du kan bruke læreverket i undervisningen?

Se webinar-opptak fra tidligere kurs

Mønster 1T

Kvadratsetningene

 

Skjermbilde 2022 02 02 Kl. 13.33.22

Fullstendig kvadrat

Skjermbilde 2022 02 02 Kl. 13.33.53

Polynomfunksjoner

Skjermbilde 2022 02 02 Kl. 13.42.19

Mønster 1P

Likninger

Skjermbilde 2022 02 02 Kl. 14.26.24

Grafer og funksjonsuttrykk

Skjermbilde 2022 02 02 Kl. 14.28.08

Addisjon og subtraksjon av brøker

Skjermbilde 2022 02 02 Kl. 14.29.32

Mønster 2P

Likninger og ulikheter

Skjermbilde 2022 02 03 Kl. 07.54.51

Budsjett og regnskap

Skjermbilde 2022 02 03 Kl. 07.57.03

Grafiske framstillinger

Skjermbilde 2022 02 03 Kl. 07.59.16