Norsk og engelsk 8–10

Nå kommer parallellversjoner av læreverkene Kontekst og Enter

Nå blir det enda lettere å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev i Skolestudio. Til skolestart 2023 lanserer Gyldendal parallellversjoner av læremidlene Kontekst Fagrom i norsk 8–10 og Enter Fagrom i engelsk 8–10. 

Parallellversjonene er laget for elever på ungdomstrinnet som trenger særskilt tilrettelegging i form av visuell støtte, forenklede tekster, ordforklaringer og filmer.

Begge versjonene vil ha det samme innholdet og de samme navnene på temaer og aktiviteter, og legger dermed godt til rette for at elevene kan oppleve gleden ved å mestre og å nå målene sine i fellesskap med elever som bruker Kontekst Fagrom eller Enter Fagrom i basisversjon.

– Før elevene går i gang med et tema, vil eleven øve på sentrale ord og begreper. Dette skjer via ordkort med kort forklaring, visuell støtte og lydstøtte. Elevens førkunnskaper kan også økes gjennom at sentrale emner blir presentert av en kort film, sier redaktør Hanne Trøen Beer.

Microsoftteams Image (14)

– I trinnvelgeren kan elevene selv veksle mellom de ulike versjonene etter behov. Lærer vil også kunne tildele innhold fra parallellversjonen til alle elever. 

Til skolestart 2023 vil hele Kontekst Parallell være klar til bruk. I Enter Parallell vil vi publisere de tre første temaene til alle tre trinn til skolestart, men den fulle parallellversjonen vil være klar innen høstferien. 

Dette vil du finne i Kontekst Parallell og Enter Parallell:  

  • Mer innhold knyttet til førforståelse, enten i form av filmer eller oppsummerende tekster med bildestøtte 
  • Fagtekstene har enklere språk eller er forkortet der det er behov.  
  • Ordforklaringer og bildestøtte til fagbegrep/gloser. ​ 
  • Lesestopp med spørsmål for å sikre at eleven har forstått det hen har lest. ​ 
  • Eleven vil få flere metodevalg og vil kunne velge selv om hen vil svare skriftlig eller muntlig på alle oppgaver 
  • Ordnett som gir mulighet til ordforklaringer på alle ord i fagteksten 
  • Flere læringsfilmer 

ENTER FAGROM og KONTEKST FAGROM er digitale versjon av læreverkene i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet.

Gratis prøvetilgang