Våre Smart Tavle produkter

Smart Tavle aktiverer læreboka og samler fokus. Gir interaktive tavler innhold og åpner for nye muligheter i undervisningen.

Smart Tavle aktiverer læreboka og samler fokus. Gir interaktive tavler innhold og åpner for nye muligheter i undervisningen. 

Smart Tavle produktene er gratis skoleåret 2020/2021.
Her finner du oversikt over alle våre Smart Tavle produkter:


Barnetrinnet:

Salto 1-7 Smart Tavle: norsk for barnetrinnet

Explore 1-7 Smart Tavle: engelsk for barnetrinnet

Multi 1-7 Smart Tavle: matematikk for barnetrinnet

Vivo 1-7 Smart Tavle: KRLE for barnetrinnet 

Ungdomstrinnet:

Enter 8-10 Smart Tavle: engelsk for ungdomstrinnet

Maximum 8-10 Smart Tavle: matematikk for ungdomstrinnet

Nye Kontekst 8-10 Smart Tavle: norsk for ungdomstrinnet

Voksenopplæring:

Min norsk Smart Tavle: norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere