Hvordan kan ledere i offentlig sektor skape bedre tjenester i samarbeid med brukerne? Pål Ellingsen, Rikard Eriksson og Knut Arne Kvitting jobber med denne tematikken i henholdsvis undervisning, forskning og i praksis. Sammen har de skrevet boken Brukerorientert ledelse i offentlig sektor, som særlig vektlegger digitalisering.
I dette webinaret forteller de blant annet om:
  • Hva innebærer brukerorientert ledelse?
  • Hva er spesielt med brukerorientert ledelse i offentlig sektor?
  • Hvordan kan ledere lykkes med brukerorientert ledelse på sin arbeidsplass?
  • Erfaringer praksis og digital transformasjon
Webinaret varer i 20 minutter og gir deg som leder i offentlig sektor tanker og tips til hva du kan gjøre for å lykkes med å gjøre din organisasjon mer brukerorientert.

Om foredragsholderne

Pål Ellingsen

Pål Ellingsen

Pål Ellingsen jobber på Høgskolen i Østfold som dosent i organisasjon og ledelse.

Han har i sin forskning og undervisning interessert seg spesielt for ledelse og brukerorientering i offentlig sektor.

Rikard Eriksson

Rikard Eriksson

Rikard Eriksson jobber på Høgskolen i Østfold som professor i sosialt arbeid.

Han har blant annet forsket på organisering, ledelse og styring av offentlig sektor.

Knut Arne Kvitting

Knut Arne Kvitting

Knut Arne Kvitting leder konsulentfirmaet Styrmand som leverer konsulenter og ledere innen prosjekter og digital transformasjon.

Han er også aktivt til stede innen digitalisering, spesielt innenfor det offentlige.

Les mer om boken her

Se flere webinar om ledelse her

Se flere webinar om ledelse her

Relaterte artikler