De mest motiverte medarbeiderne er de som blir fjernledet. Det var et av Ann Kristin Aspeli og Marianne Hauan Molstads hovedfunn når de skrev masteroppgave om å lede mennesker på avstand. Dette arbeidet ledet til boken Fjernledelse (2020) som tar opp en problemstilling mange ledere ble kastet inn i for to år siden: Hvordan leder jeg medarbeiderne mine best på avstand?
Når vi snakker om å lede medarbeidere på avstand nevnes gjerne utfordringer som teknisk utstyr, ergonomi og skille mellom jobb og fritid. Men det som egentlig kreves for lykkes med den nye hverdagen er relasjoner, tillit og ledelse.
I dette webinaret gir Ann Kristin deg tipsene du trenger for å lykkes som leder i en digital og fleksibel arbeidshverdag - og fellene du må unngå.

Om forfatterne og foredragsholderen

Ann Kristin Godager Aspeli

Ann Kristin Godager Aspeli

Ann Kristin Aspeli arbeider i dag med kompetanse, kvalitet og utvikling i Skatteetaten.

Hun har vært leder i 12 år og fjernleder i de flere av disse. Hun har lang erfaring fra Skatteetaten, blant annet som kompetanseansvarlig. Som leder i Skatteetaten har Ann Kristin sammen med resten av ledergruppen jobbet aktivt med å sette teori ut i praksis. Spesielt har hun jobbet med helsefremmende lederskap hvor mening og mestring er viktig for å skape nærvær, engasjement, motivasjon og prestasjoner. Ann Kristin er utdannet siviløkonom og har en master i økonomi og administrasjon innen strategi og kompetanseledelse fra Høgskolen i Buskerud. Hun har skrevet masteroppgave om fjernledelse sammen med Marianne Hauan Molstad.

Marianne Hauan Molstad

Marianne Hauan Molstad

Marianne Hauan Molstad har solid erfaring som leder på ulike nivåer gjennom snart 25 år, og hun har ledet flere større omstillingsprosjekter. Hun har bred fagkompetanse innen administrasjon og ledelse, med strategi, organisasjonsutvikling, HR og omstilling som spesialområder. Marianne har vært sentral i utvikling og gjennomføring av en rekke aktiviteter knyttet til lederopplæring, ledertrening og leder- og medarbeiderutvikling, og hun har bred erfaring fra fjernledelse i praksis. Hun har en master i økonomi og administrasjon innen strategi og kompetanseledelse fra Høgskolen i Buskerud og skrev masteroppgave om fjernledelse sammen med Ann Kristin G. Aspeli. Marianne har tidligere utgitt bøkene Medarbeiderundersøkelsen gjennomført – hva nå? (Gyldendal Akademisk, 2014/2016), sammen med Tone A. Sæter, og Mestringsledelse i praksis – verktøy for lederutvikling, sammen med Kjetil Spangberg (Gyldendal Akademisk, 2017/2018)

Les mer om boken her

Se flere webinar om ledelse her

Se flere webinar om ledelse her

Relaterte artikler