Hvordan lede og oppnå god kvalitet på helsetjenestene, når det meste skjer i mellommenneskelige relasjoner og standarder gjerne er definert av myndighetene?
Elisabeth Arntzen er utdannet lege og har hatt lederstillinger i Helse Sør-Øst RHF og i Statens helsetilsyn de siste årene. Hun har et sterkt samfunnsmedisinsk engasjement og mange års erfaring fra arbeid med ledelse og kvalitet på alle nivå i helsetjenesten. I dette webinaret forteller hun om viktigheten av arbeidsglede og orden i eget hus, og at det først og fremst er pasientene som skal oppnå et godt resultat.
Arntzen har skrevet boken Ledelse og kvalitet i helsetjenesten. Boken gir en praktisk innføring i arbeid med ledelse og kvalitet i tråd med myndighetenes krav. Det vises til systematiske måter å arbeide på, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Forfatteren setter samfunnsutvikling og mellommenneskelige forhold i sammenheng med ledelse, arbeidsglede og kvalitet.

Om foredragsholderen

Elisabeth Arntzen

Elisabeth Arntzen

Elisabeth Arntzen er utdannet lege. Hun har et sterkt samfunnsmedisinsk engasjement og mange års erfaring fra arbeid med ledelse og kvalitet på alle nivå i helsetjenesten. De siste årene har hun hatt lederstillinger i Helse Sør-Øst RHF og i Statens helsetilsyn.

Les mer om boken her

Se flere webinar om ledelse her

Se flere webinar om ledelse her

Relaterte artikler