Det er ikke uvanlig at ledere fornekter krisesignaler. Ofte resulterer dette i at krisen blir akutt og mer dramatisk enn nødvendig. Lars Weisæth og Ragnar Kjeserud er blant Norges fremste eksperter på krisehåndtering. I dette webinaret tar de blant annet for seg:
  • Typiske kjennetegn på krisesituasjoner
  • Hvilke sentrale funksjoner som er viktige i en organisasjon som skal håndtere kriser
  • Viktigheten av å trene ledere i praktisk krisekompetanse
  • Hvorfor krisehåndtering i stor grad er situasjonstilpasset lederskap.
Krisen slutter ikke for næringslivsslederen når blålysetatene trekker seg tilbake og lederen skal jobbe videre for å redde bedriften overlevelse med hensyn til økonomi, produksjon og marked.

Om foredragsholderne

Ragnar Kjeserud

Ragnar Kjeserud

Ragnar Kjeserud har mange års erfaring som leder i offentlig forvaltning, forskningsinstitusjoner, det private næringsliv, bransjeorganisasjoner og konsulentvirksomhet i Sverige og Norge.

Knapt noen i Norden har lært opp så mange ledere i krisehåndtering som ham innen offentlig forvaltning, oljevirksomhet, industri, bankvirksomhet, kraftindustri og næringsliv for øvrig.

Lars Weisæth

Lars Weisæth

Lars Weisæth er professor emeritus i psykiatri ved Universitetet i Oslo, tidligere sjefpsykiater i Forsvaret og forskningsveileder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Han er en internasjonalt kjent forsker innen stressforskning relatert til kriser, katastrofer og krig, og har tallrike publikasjoner innen disse områdene.

Les mer om boken her

Se flere webinar om ledelse her

Se flere webinar om ledelse her

Relaterte artikler