Se opptak

Hvorfor lykkes så få organisasjoner med endringsprosessene de iverksetter?
Hvilke organisasjoner kan lykkes i det lange løp?
Hva skal til for at endring skaper de resultatene man vil?
Dagens organisasjoner opplever at behovet for endring fortsetter å øke og det å lykkes med endring er noe mange virksomheter strever med. Vellykket endring henger sammen med virksomhetens verdigrunnlag, organisasjonens kultur og ikke minst i hvilken grad ledelsen på alle nivå driver fram og følger opp endringen. De virksomheter som vil lykkes best i morgen er de som bygger sin kapasitet for vellykket endring i det daglige arbeidet.

Webinaret er basert på boken Lederskap for bærekraftig endring som beskriver hva som kreves av lederskap i vellykket endring, og presenterer en modell som setter kursen mot varig og bærekraftig endring.

Om foredragsholderen

Jan Sverre Amundsen

Jan Sverre Amundsen

Jan Sverre Amundsen (f. 1955) har over flere tiår innehatt ledende roller innen endringsledelse og prosjektledelse for multinasjonale selskaper i ulike bransjer både i Norge, Skandinavia, Europa og i Sør- Amerika.

Han er genuint opptatt av hvordan endringsprosjekter kan skape verdi for virksomheten og dens interessenter og har over lang tid høstet erfaringer med dette både som endringsleder og prosjektleder. Dette handler i særdeleshet om to ting, den avgjørende lederrollen og den strukturen og prosessen som legger grunnlaget for å lykkes. Dette er kunnskap som er verdt å dele på bred basis. 

Jan Sverre har tidligere utgitt bøkene. Verdiskapende endring - veien mot beste praksis (Gyldendal 2005) og Verdiskapende samhandling - et norsk perspektiv på teamutvikling og coaching (Tiden Norsk forlag 1999). Han har over de to siste årene jobbet som selvstendig rådgiver, prosjektleder og endringsleder og er fortsatt aktiv innenfor disse områdene.

Les mer om boken

Se flere webinar om ledelse her

Se flere webinar om ledelse her