","name":"Trampoline Aktivitetshefte BM 2.utg","numberOfPages":80,"offers":{"@type":"Offer","price":"145"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205509788","inLanguage":"nob","bookEdition":"2nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
Trampoline Aktivitetshefte BM 2.utg Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
80 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205509788

Trampoline Aktivitetshefte BM 2.utg

Trampoline aktivitetshefte er laget for 5-åringene i barnehagen og er revidert etter ny rammeplan for barnehagen (R-17).
Pris 145,00

I aktivitetsheftet møter barna elefanten Trampoline i ulike situasjoner, og det legges vekt på lek og læring, undring og refleksjon, språkstimulering og begrepsforståelse.

Heftet er inndelt i temaene Meg og deg, Mønster,  Former, Måling, Tall, Plassering, Sortering, Stavelser, Rim, Symboler og Bokstaver.

Trampoline veiledningshefte er også revidert.