Trampoline Aktivitetshefte NN 2.utg Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
80 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205509795

Trampoline Aktivitetshefte NN 2.utg

Trampoline aktivitetshefte er laga for 5-åringane i barnehagen og er revidert etter ny rammeplan for barnehagen (R-17).
Pris 145,00

I aktivitetsheftet møter barna elefanten Trampoline i ulike situasjonar, og det er lagt vekt på leik og læring, undring og refleksjon, språkstimulering og omgrepsforståing. 

Heftet er inndelt i temaa Meg og deg, Mønster, Former, Måling, Tal, Plassering, Sortering, Stavingar, Rim, Symbol og Bokstavar.

Trampoline rettleiingshefte er også revidert og er i ny utgåve.

Trampoline består av aktivitetshefte, rettleiingshefte (revidert utgåve 2018) og nettstaden barnehage.salaby.no