","name":"Trampoline Veiledningshefte 2.utg","numberOfPages":88,"offers":{"@type":"Offer","price":"325"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205509801","inLanguage":"nob","bookEdition":"2nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
Trampoline Veiledningshefte 2.utg Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
88 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205509801

Trampoline Veiledningshefte 2.utg

Trampoline Veiledningshefte gir deg som jobber i barnehagen en god støtte i arbeid med de ulike temaene fra Trampoline Aktivitetshefte og Rammeplanen for barnehagen (R-17).
Pris 325,00

I Trampoline legges det vekt på lek og læring, undring og refleksjon, språkstimulering og begrepsforståelse.

Heftet er inndelt i temaene Meg og deg, Mønster, Former, Måling, Tall, Plassering, Sortering, Stavelser, Rim, Symboler og Bokstaver.

Veiledningsheftet gir deg som voksen en god støtte til de ulike temaene, og inneholder også tips om bruk av digitale verktøy.