Arbeidsgiverbegrepet Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
544 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205490130

Arbeidsgiverbegrepet

Boken inneholder en bred analyse av arbeidsgiverbegrepet.
Pris 919,00

Arbeidsgiverbegrepet er helt sentralt i arbeidsretten. Vernelovgivningen er i stor grad utformet som plikter for «arbeidsgiver», men begrepsinnholdet er fullt av nyanser. Selv kjerneinnholdet – posisjonen som part i en arbeidsavtale – er uklart. Denne boken gir en bred analyse av arbeidsgiverbegrepets innhold ved å drøfte hva som danner grunnlag for arbeidsgiverplikter.

Forfatteren kartlegger og drøfter nyansene i arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven og annen vernelovgivning. Drøftelsen omfatter både hvem som er arbeidsgiver, og hvem som vernes.

Forfatteren sorterer begrepsnyansene og knytter dem til internasjonale regler og grunnleggende verdier. Boken inneholder også en nærmere analyse av arbeidsgiverbegrepets kjerneinnhold, posisjonen som part i en arbeidsavtale. Boken gir veiledning og analytiske verktøy for alle som møter praktiske problemstillinger om hvem som har arbeidsgiveransvar, og hvem som er beskyttet av verneregler. Den er nyttig for alle som er i befatning med arbeidsrett, både i det private og offentlige.

Advokatbladet nr.2 2016

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris