Interessetvist og arbeidskamp Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
512 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205461161

Interessetvist og arbeidskamp

Boken er en innføring i kollektiv arbeidsrett, skrevet av fire framstående jurister på fagfeltet.
Pris 799,00

Forfatterne følger en interessetvist om tariffavtale fra oppsigelse av avtalen, gjennom forhandlinger, plassoppsigelse, mekling,
tvungen mekling, plassfratredelse, streik eller lockout, avstemminger og fram til ny avtale. Historien og rettspraksis blir beskrevet på en pedagogisk og grundig måte og som gir leseren gjenkjennelighet og bred innsikt.
Interessetvist og arbeidskamp viser de mulighetene som ligger i lov- og avtaleverk, avdekker gråsoner og synliggjør begrensninger. Forfatterne sammenholder norsk og internasjonalt regelverk på området og viser viktige utviklingstrekk.
Boka må leses av alle som reiser tvistesaker og forhandler.