De beste rådene for å skape en effektiv ledergruppe

For dagens virksomheter er kompleksitet og avhengighet blitt to sentrale stikkord: De må løse og håndtere utfordringer som blir mer og mer komplekse. Disse utfordringene kan ikke løses av enkeltstående enheter, men man er nødt til å samarbeide med andre. I dette bildet spiller ledergruppene en viktig rolle i å håndtere behovene for styring og koordinering, sier Bang og Midelfart.

Les mer her

Effektiveledergrupper

Nye utgivelser

Lilian Kongshavn

Forlagsredaktør

Susann Hansen

Markedsansvarlig
Juss, økonomi, samfunnsfag og arbeidsliv