Gevinsten ligger i åpenheten Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205458468

Gevinsten ligger i åpenheten

50 års samarbeid for et rusfritt arbeidsliv. AKAN 1963-2013

Jubileumsbok for AKAN
Pris 559,00
Utsolgt

Den 3. oktober 1963 møttes representanter fra LO og NAF til det første møtet i Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani – AKAN. Året etter ble også staten representert. Formålet var forebygging av alkoholmisbruk og narkomani. I tillegg skulle alkoholskadde og narkomane hjelpes tilbake til et normalt liv. Et sentralt poeng fra AKANs første år var at det skulle skapes åpenhet og tillit på arbeidsplassene. Dette er fortsatt like aktuelt, gevinsten ligger i åpenheten.

I dag Akan har blitt et begrep i norsk arbeidsliv. Mange virksomheter har etablert rusforebygging som en naturlig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Stadig flere ser på rusforebygging som viktig for bedriftskulturen og omdømmet.

Denne boka gir oss hele AKANs historie fra 1963 og frem til i dag.

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka: