Alkohol + arbeidsliv = sant? Høyoppløst bilde
Redaktører:
Hildegunn Sagvaag
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205436435

Alkohol + arbeidsliv = sant?

En vitenskapelig antologi

Bakgrunnen for denne antologien er et behov for å få samlet kunnskap om arbeidsliv og rusbruk.
Pris 459,00

Boka veksler elegant mellom de rent statistiske funn rundt alkohol og de historier som fortelles fra arbeidslivet. Boka har en samlet framstilling av aktuell forskning på området, både norsk og internasjonal. Statistikk viser oss hvilket volum og hvilke konsekvenser bruken har for arbeidstakeren, arbeidsplassen og samfunnet. Fortellingene viser hvilke følger det har for kulturen på jobben, utvikling av relasjoner og forutsigbarhet.

Forfatterne har lagt særlig vekt på kjønnsdimensjonene. Det andre vektlagte området er alkohol og ledere. I tillegg viser den ulikhetene i drikkekulturer både innad i Norge og hva utsendte norske arbeidstakere møter.

Omtale av boken:
Fri fagbevegelse
Regjeringen