Åpenhet, ytring og varsling Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205381360

Åpenhet, ytring og varsling

Denne boken dreier seg om ytringsfrihet, åpenhet og varsling i norske kommuner.
Pris 429,00

Dette er tre områder som har et sterkt rettslig og moralsk vern i det norske samfunn, men som i praksis er omtvistet og som kan gi opphav til konflikter.

Boken er et resultat av en større undersøkelse av hvordan ulike kommuner oppfatter og forholder seg til krav om innsyn, frimodige ytringer og varsling, og hva enkelte kommuner har gjort for å styrke åpenheten og ytringsklimaet. For første gang har kommunepolitikere en sentral plass i denne forskningen.

Les anmeldelse av boken på Aktuell.no her