Arbeidsmiljøloven Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1288 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205522343

Arbeidsmiljøloven

Kommentarer og praksis

Kommentarutgaven har en praktisk tilnærming og et lett tilgjengelig språk. Den er oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. juli 2020 og vil være et referanseverk for alt arbeid på arbeidsmiljølovens områder.
Pris 1969,00

Første utgave av Arbeidsmiljøloven – kommentarer og praksis kom i 2011 og ble revidert i 2015. Etter andre utgave av boken har det skjedd mange endringer i lov og forskrifter, og det har kommet til ny rettspraksis.

Hele boken er gjennomgått og ajourført, og noen kapitler er i større eller mindre grad omarbeidet. Boken henvender seg til så vel tillitsvalgte og personalledere som til advokater og andre fagfolk med interesse for arbeidsrett.

Inngår i serien: Kommentarutgaver