Arbeidstid, skift og turnus Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
208 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205500815

Arbeidstid, skift og turnus

- og helse

Denne boka beskriver de viktigste faktorene man må ta hensyn til når man skal planlegge og sette opp arbeidstidsordninger og arbeidsavtaler.
Pris 389,00

Boka gir også en innføring i hvordan viktige arbeidstidsspørsmål er behandlet i lov- og avtaleverk, og hvilken betydning de kan ha i den politiske debatten og i arbeidet med tariffspørsmål.

Gode og helsefremmende arbeidstidsordninger handler om å se flere forhold i sammenheng. I første rekke handler det om:

–   helse og forebyggende tiltak mot uhelse

–   arbeidsmiljøfaktorer

–   lov- og avtaleverk

–   rutiner for planlegging og oppsett av arbeidsplaner

–   rutiner for godkjenning av vaktplaner

–   planlegging med tanke på mulige avvik

–   forståelse av ulike ord og uttrykk