HMS i offentlig sektor Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
200 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205522404

HMS i offentlig sektor

Forebygging av sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet

HMS i offentlig sektor har i stor grad adoptert det tradisjonelle HMS-arbeidet fra industrien, bygg og anlegg og petroleumssektoren.
Pris 399,00

Det er helt andre risikofaktorer for ansattes helse og velferd i offentlig sektor, og særlig i de kvinnedominerte yrkene. Det er derfor behov for å tenke nytt om HMS i offentlig sektor, og særlig på arbeidsplasser der oppgavene tilsier at de ansatte eksponeres for folk. Dette er i seg selv ikke helseskadelig, men det kan bli det. Det høye sykefraværet tyder på at HMS-arbeidet ikke fungerer godt nok, og at det er mye arbeidsrelatert sykefravær som det ikke arbeides med å forebygge i tilstrekkelig grad.

Les intervju med Hans Martin Busch og Solveig Osborg Ose i Idebanken

Kronikk fra forfatterne i Adresseavisen 15. desember 2020