Metoder for bedre arbeidsmiljø Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
192 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205515314

Metoder for bedre arbeidsmiljø

involvering og gode prosesser

Virksomheter med godt arbeidsmiljø gjør det best – og samfunnet går bedre med gode virksomheter.
Pris 459,00

Det finnes mange metoder for å utvikle et godt arbeidsmiljø, og til ulike prosesser passer ulike verktøy: dialogkonferanser, prioriteringsseminar, spørreskjemaer, risikoanalyser eller klistrelapper. Hva passer der du er?

De ansattes kunnskap og innsikt er sentrale i utviklings- og HMS-arbeid i enhver virksomhet. Brukt på riktig måte kan slike kunnskaper være det som skiller mellom liv og død, gevinst eller tap, sikker eller farlig drift. Inkluderende prosesser og de ansattes kunnskap er også viktige i arbeidet med økt kundetilfredshet, i kvalitetsarbeid og ikke minst i de endringsprosessene mange virksomheter må gjennom for å overleve.

Slike kunnskaper kommer ikke automatisk. Det kreves gode prosesser og gode prosessverktøy. For å få resultater trenger man også å vite hvordan man bruker denne kunnskapen i den daglige driften. 

Dette er en bruksbok for et bedre arbeidsmiljø og for bedre og sikrere virksomheter.