Risiko, tillit og kontroll Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
264 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205507920

Risiko, tillit og kontroll

Et aktørperspektiv på risikostyring

Vi møter krav til håndtering og styring av risiko i mange ulike sammenhenger. Slike krav kommer fra myndigheter, brukere, kunder og klienter som forventer at bruk av varer og tjenester ikke skal utsette oss for risiko.
Pris 429,00

For mange er det en utfordring å få begrep om risiko og hvilke grep en kan eller bør ta for å redusere den. Denne boken har som utgangspunkt at tillit mellom aktører som handler og samhandler, er helt sentralt for å forstå og håndtere risiko. Et slikt perspektiv skiller seg fra en teknisk tilnærming, der risiko er noe en kan regne seg fram til. Boken anvender et aktørnettverkperspektiv på risikoanalyse og risikostyring der aktørene kan være kilde til tap, men også skape mulighet for gevinst. Eksempler fra sektorer som bistand, rusomsorg og maritim sikkerhet, illustrerer hvordan bokens perspektiver og metoder kan anvendes i ulike praksisfelt.

Boken er i særlig grad innrettet mot tjenesteyting der tillits- og kontrollkjeder er sentrale temaer. Den er egnet som lærebok innen ulike bachelor- og mastergradsstudier som omhandler ledelse og organisering og der risikostyring er et sentralt tema. Den vil også egne seg for ledere og fagpersoner som har ansvar for å håndtere risikostyring, enten det er interne krav, kunderelasjoner eller myndighetskrav.