Å bli hersa med Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205450141

Å bli hersa med

Utilbørleg sosial dominans på jobben

Formålet med denne boka er å synliggjøre og sette utilbørlig sosial dominans på dagsordenen.
Pris 579,00

Essensen ved utilbørlig sosial dominans er et mellommenneskelig undertrykkingsforhold som føles fornærmende, sårende, ydmykende og/eller krenkende, og som kan generere aggressive, depressive og engstelige følelser som igjen fører til dårligere livskvalitet, trivsel, velvære og helse.

I denne boken kan du lese om 13 personer som har opplevd å bli hersa med på arbeidsplassen og hvordan de har opplevd og taklet dette. Deres historier ligger til grunn for og belyser teoriene og løsningsforslagene som forfatteren presenterer.

Boka er viktig lesning for HMS-folk, bedriftshelsetjenesten, ledere og tillitsvalgte, organisasjonspsykologer, forskere, undervisere og studenter innenfor emnet – og alle som er opptatt av hvordan man kan jobbe med og forhindre utilbørlig sosial dominans på arbeidsplassen.

Les intervju med forfatter Kjell Underlid på frifagbevegelse.no her

Innholdsfortegnelse: