Sverre Sivertsen

Sverre Sivertsen er cand.mag. i språk og statsvitenskap. Han har også studert journalistikk og massekommunikasjon i Frankrike. Sivertsen var blant annet direktør i Arbeidsmarkedsbedriftenes Landsforening, nå Attføringsbedriftene. Han var sjef for kommunikasjon og medlem av ledergruppene i Statens forurensningstilsyn, nå Klima- og forurensningsdirektoratet, Justisdepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i til sammen over 20 år. Han er nå seniorrådgiver i NVE.

Fallback image

Utgivelser