Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021 med kommentarer Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
552 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205522367

Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021 med kommentarer

Hovedavtalen mellom LO og NHO er opprinnelig fra 1935 og har gjennomgått en omfattende utvikling fram til avtalen for perioden 2018 - 2021.
Pris 749,00

Bestill vurderingseksemplar

Hovedavtalen regulerer mange viktige spørsmål mellom LO og NHO, om plassoppsigelse, streik, politisk demonstrasjonsstreik mv.

Like viktig er reguleringen av forholdet mellom partene i bedriftene og organisasjonene og hvordan tvister mellom lokale parter skal behandles. Hovedavtalen fastsetter hvordan samarbeid mellom partene i bedriftene skal foregå gjennom informasjon, drøftelser og tvisteløsning.

Boka inneholder kommentarer til avtalens Del A, som inneholder de sentrale generelle bestemmelsene.

Det foreligger en omfattende rettspraksis om Hovedavtalen, i første rekke fra Arbeidsretten, men i de senere årene også fra Høyesterett. Rettspraksis er viet stor oppmerksomhet. Det er også lagt vesentlig vekt på bakgrunnen for bestemmelsene og på tariffpartenes forståelse av Hovedavtalen.