Lokale lønnsforhandlinger Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2023
252 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205591042

Lokale lønnsforhandlinger

Bedriftsøkonomi som verktøy for tillitsvalgte

Lokale lønnsforhandlinger inneholder en rekke konkrete råd og tips for tillitsvalgte som forbereder seg til lokale lønnsforhandlinger. Den gir en grunnleggende innføring i bedriftsøkonomi, et vesentlig verktøy i forhandlingssituasjoner.
Pris 439,00

Bedriftens økonomiske situasjon er basis for alle lokale lønnsforhandlinger i privat sektor, og boka gir grunnlag for å forstå og tolke både internregnskaper og eksterne finansregnskaper. Alle kapitlene som omhandler bedriftsøkonomiske temaer, er vinklet slik at de kan brukes i forhandlinger og drøftinger.

Boka dekker også andre viktige aspekter ved lokale lønnsforhandlinger, som lønnspolitikk og lønnsdannelsen i privat sektor. Mye av innholdet er basert på samtaler med tillitsvalgte fra ulike fagforbund.

Hvert hovedavsnitt i boka har en overskrift formulert som et spørsmål og inngår i innholdsfortegnelsen. Dette gjør boka til en praktisk oppslagsbok. Spørsmålene reflekterer de utfordringene tillitsvalgte møter i drøftinger og lønnsforhandlinger, og introduserer kanskje også nye spørsmål som kan stimulere til refleksjon.

Boka er primært rettet mot tillitsvalgte i privat sektor og i offentlig eide selskaper. Den vil også være av interesse for arbeidsgivere som deltar i drøftinger og lokale lønnsforhandlinger, samt for styremedlemmer i bedrifter.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
315,00