Statlig økonomi for tillitsvalgte Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
232 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205500808

Statlig økonomi for tillitsvalgte

Nyttig hjelpevirkemiddel for tillitsvalgte og ansattvalgte styrerepresentanter når ulike økonomiske og styringsmessige problemstillinger står på dagsorden i drøftingsmøter eller i styremøter.
Pris 439,00

Statlig økonomi for tillitsvalgte behandler en rekke temaer knyttet til statlig økonomistyring, med hovedvekt på statlig budsjettering og regnskap.

Eksempler på sentrale temaer i boka:  

?Hvordan tillitsvalgte og ansatte kan ha en aktiv rolle knyttet til statlig økonomistyring, ikke minst i forhold til offentlige anskaffelser og budsjettprosesser.

?Andre styringsverktøy enn budsjett og regnskap som tillitsvalgte må forholde seg til i drøftingsmøter med ledelsen.

?Ulike målsettinger og virkemidler i den økonomiske politikken, hvor både finanspolitikk, inntektspolitikk og pengepolitikk blir problematisert.

?Ulike perspektiver på kravet om økt produktivitet i statlig sektor.

?Nye styringstrender i offentlig sektor. Konkurranseutsetting og selskapsorganisering av statlige tjenester er to slike styringsgrep som ofte vil kunne få store konsekvenser for statlig ansatte. Innføring av nye finansieringsmodeller er også en del av en slik trend.  

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris