Et digitalt verktøy for sikker og handlekraftig sykepleie

Sykepleiehåndboka (SHB) inneholder kunnskapsbaserte prosedyrer som dekker alle de sentrale områdene i sykepleiefaget. Prosedyrene er kunnskapsbaserte og utviklet i tråd med AGREE-instrumentet. I tillegg inneholder SHB emner innenfor sykdomslære, etikk og juss. Emnene bidrar til å gi viktig informasjon til helsepersonell og er utarbeidet spesielt for brukere av SHB.

Hva er Sykepleiehåndboka?

Med SHB har brukere godt strukturert informasjon raskt innen rekkevidde. Hurtig navigasjon og en presis, enkel søkefunksjon gjør SHB-innholdet svært brukervennlig. Et enkelt brukergrensesnitt gir trygghet for både pleier og pasient.

Filmer, bilder og illustrasjoner bidrar til økt læringseffekt og gir raskt forståelse for hvordan en prosedyre skal utføres.

SHB inneholder flere avanserte kalkulatorer. Med disse vil du som helsearbeider effektivt kunne kvalitetssikre dine beslutninger og redusere faren for feilmedisinering.

Det legges vekt på dokumentasjon og journalføring, og hver prosedyre har et eget underpunkt om dette. Du finner også en egen seksjon om emnet.

Hvordan tar jeg i bruk Sykepleiehåndboka?

SHB er tilgjengelig på www.shb.no, som mobile nettsider og som applikasjoner for smarttelefoner og nettbrett. SHB kan integreres med elektroniske pasientjournaler og kan tilgjengeliggjøres på lokale nettverk.

Har ditt arbeidssted allerede utviklet et sett prosedyrer? SHB kan skreddersys ditt arbeidssted ved at disse kan legges inn, og at særskilte underpunkter (for eksempel om utstyr, rutiner) kan tilføyes eksisterende SHB-prosedyrer. Lokale tilpasninger blir naturligvis også tilgjengelig på SHB-applikasjoner og mobile løsninger.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss

Vibeke Marshall-Arnesen

Leveranseleder