Nytt arbeidsliv (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
HEGE TORP
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205445222

Nytt arbeidsliv (E-bok)

Medvirkning, inkludering og belønning

Det finnes mange studier av det nye arbeidslivet, og de fleste har fokus på arbeidstakerne. Vi vet langt mindre om arbeidsplassene; om de er preget av fenomener som assosieres med det nye arbeidslivet, og hvilke konsekvenser det har, både for arbeidstakerne og for virksomhetene.
Pris 375,00

I boka Nytt arbeidsliv – medvirkning, inkludering og belønning har vi fokus nettopp på arbeidsplassene og prøver å svare på blant annet disse spørsmålene:

· Hvor utbredt er det nye arbeidslivet?
· Tar «de nye bedriftene» sosialt ansvar for egne ansatte?
· Hvilke virksomheter rekrutterer ikke-vestlige innvandrere?
· Er sykefraværet høyere eller lavere i det nye arbeidslivet?
· I hvilken grad påvirker bruk av nye belønningssystemer lønnsforskjellene?
· Vil virksomheter som har tatt i bruk nye måter å organisere arbeidet på og nye belønningssystemer, ha lengre levetid enn andre?

Forfatterne drøfter mytene og påstandene om det nye arbeidslivet og de sentrale begrepene medvirkning, inkludering og belønning.
Artiklene i boka er i hovedsak basert på data fra Arbeids- og bedriftsundersøkelsen (ABU) 2003. Dette er et unikt datasett som kombinerer surveydata og registerdata, som til sammen gir detaljert og omfattende informasjon både om virksomhetene og om de ansatte. Boka er et resultat av samarbeid på tvers av institusjoner og miljøer og involverer forskere fra Institutt for samfunnsforskning, Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, Forskningsstiftelsen Fafo, Statistisk sentralbyrå, Norges handelshøyskole og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.