Tinglysing i et nøtteskall (E-bok) Høyoppløst bilde
E-bok
Utgivelsesår: 2019
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205527959

Tinglysing i et nøtteskall (E-bok)

Tinglysing i et nøtteskall gir en innføring i reglene om tinglysing.
Pris 279,00

Bestill vurderingseksemplar

Hovedvekten er lagt på tinglysing av rettsstiftelser i fast eiendom med en detaljert gjennomgang av bestemmelsene om fremgangsmåten ved, vilkårene for og rettsvirkningene av tinglysing.

Boken inneholder også en fremstilling av reglene om tinglysing i Løsøreregisteret og om erstatningsansvar for tinglysingsfeil. I fremstillingen er det henvist til rettspraksis og tinglysingspraksis som viser hvordan tinglysingsloven og tinglysingsforskriften er tolket i praksis.

Denne boken inngår i Nøtteskallserien

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris