Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205556973

Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold (E-bok)

I arbeidsforhold kan det oppstå behov for endringer i partenes gjensidige rettigheter og plikter. Selve arbeidsforholdet er typisk sett et løpende avtaleforhold der ytelsene i kontraktsforholdet ikke nødvendigvis er regulert i detalj.
Pris 449,00

Arbeidsgiverens behov for å gjennomføre endringer vil kunne variere. En virksomhet er i stadig forandring og påvirkes av svingninger både i indre og ytre relasjoner. Slike endringer kan dreie seg om tilpasninger i den daglige driften av virksomheten, men det kan også være andre typer endringer fordi forutsetningene for å drive virksomheten forandrer seg. Samfunnsforholdene er ikke statiske. Det samme gjelder markedsforhold og andre økonomiske forutsetninger.

Det overordnede temaet for boken er spillerommet arbeidsgiver har når det gjelder endringer av økonomiske forpliktelser i arbeidsavtaleforholdet.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris