Familierettens korreksjonsmekanismer (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205508736

Familierettens korreksjonsmekanismer (E-bok)

Både i samlivet og ved samlivsbrudd kan det være behov for formuerettslige korreksjonsmekanismer som sikrer et rimelig økonomisk resultat.
Pris 679,00

Bestill vurderingseksemplar

Som generasjonene før dem trenger dagens ektefeller og samboere regler tilpasset egen levemåte. Spørsmålet er hvilke korreksjonsmekanismer det er behov for mellom selvstendige individer i et samfunn preget av likestilling mellom kjønnene.

Familierettens korreksjonsmekanismer behandler både sider ved de formuerettslige reglene om indirekte erverv av eiendomsrett underveis i samboerskap og ekteskap og sider ved reglene om skjevdeling og vederlag etter endt ekteskap. Forfatteren behandler gjeldende rett og undersøker også hvordan rettsreglene anvendes av domstolene, og i hvilken grad tvistene fører til korreksjon av det økonomiske oppgjøret etter endt samliv. I analysen av gjeldende rett anvendes menneskerettene gjennomgående.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris