Finansforetaksloven med kommentarer : bind 1 (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205513006

Finansforetaksloven med kommentarer : bind 1 (E-bok)

Finansforetaksloven fastsetter det rettslige grunnlaget for myndighetenes regulering av banker, forsikringsforetak og andre finansforetak.
Pris 1619,00

I denne kommentarutgaven behandles regelverket i finansforetaksloven kapittel 1 til 12 og reglenes betydning for de ulike finansforetak og for den offentlige kontroll og styring av finansnæringene. Dette omfatter de deler av lovverket som gjelder konsesjonssystemet for finansforetakene, etablerings- og eierkontroll, krav som gjelder stiftelse, organisering og styring av foretakene og kapitalforhold, samt ulike struktur- og foretaksendringer på finansområdet. Loven gir også særlige regler om norske finansforetaks utenlandsvirksomhet og om utenlandskeide finansforetaks virksomhet i Norge.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris