Foreldretvister etter barneloven (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205530157

Foreldretvister etter barneloven (E-bok)

Foreldretvister etter barneloven er en praktisk bok for alle som arbeider med foreldretvister, eller på annen måte forholder seg til dette temaet.
Pris 355,00

Foreldretvister etter barneloven omhandler uenigheter mellom foreldre knyttet til foreldreansvar, fast bosted og samvær. Slike tvister er regulert i lov om barn og foreldre (barneloven) og utdypes i forarbeider, forskrifter, rundskriv, veiledere og rettspraksis. Hensynet til barnets beste skal være avgjørende for den rettslige vurderingen av foreldreansvar, fast bosted, samvær og ved saksbehandlingen av disse sakene. Hvilke momenter som skal vektlegges ved barnets beste fremkommer i hovedsak i rettspraksis. Boken har en omfattende gjennomgang av nyere relevant rettspraksis og gir en oppdatert innføring i rettsreglene for foreldretvistene.

Bestill vurderingseksemplar

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris