Fra normalisering til empowerment (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205444638

Fra normalisering til empowerment (E-bok)

Denne boka er en omfattende revidering og videreføring av «Omsorgspolitiske endringer – profesjonelle utfordringer», som ble gitt ut første gang i 1998. Forfatteren belyser det ideologiske grunnlaget for politikken rettet mot funksjonshemmede og andre omsorgstrengende.
Pris 489,00

Han tar for seg det teoretiske grunnlaget for normaliseringstenkningen og redegjør for hvordan den etter hvert har blitt utfordret av strømninger som retter fokus mot den enkelte tjenestebrukers rett til innflytelse over så vel egne tjenestetilbud som hvordan livet skal leves. Disse strømningene som internasjonalt går under betegnelsen «empowerment» blir grundig behandlet.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris