Funksjonshemmete barn i skole og familie (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Borgunn Ytterhus, Jan Tøssebro
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205444645

Funksjonshemmete barn i skole og familie (E-bok)

Denne boka handler om barn med funksjonsnedsettelser, barnas og familienes hverdagsliv.
Pris 489,00

 Den analyserer hvordan dagens politiske idealer om inkludering og normalisering treffer bakken når barna begynner på skolen.
Forfatterne tar opp spørsmål knyttet til barnas samspill med jevnaldrene, sosialt miljø, foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet, familiemønster og yrkesdeltakelse, lærernes arbeidsvilkår og hvordan beslutninger tas i skolen. Fokus er på endringer i løpet av barnas ti første leveår.
Boka er en antologi og er basert på omfattende kvalitativ og kvantitativ forskning om funksjonshemmete barns oppvekstvilkår og familiesituasjon. Kapitlene er knyttet sammen på en måte som gjør boken spesielt egnet som lærebok for sosialfaglige og pedagogiske høgskoleutdanninger. Den gir viktig kunnskap til alle som arbeider med funksjonshemmete barn og deres familier.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris