Helsefremmende lokalsamfunn (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205571525

Helsefremmende lokalsamfunn (E-bok)

Kan mennesker påvirkes til å foreta positive helsevalg? Helsefremmende arbeid er å styrke de faktorene som setter mennesker i stand til å bedre og bevare sin helse.
Pris 385,00

 

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2012.

Det er ikke lenger de smittsomme sykdommene som utgjør den største trusselen mot menneskers liv og helse i vår del av verden, men våre levevaner og vår livsstil. Overvekt som følge av usunt kosthold og inaktivitet er for eksempel i ferd med å bli en av våre største folkehelseutfordringer.

I Norge legger den nye folkehelseloven og samhandlingsreformen opp til at det helsefremmende arbeidet i stor grad skal foregå på kommunenivå. Det er med andre ord lokalsamfunnet som skal være den viktigste arenaen for det helsefremmende arbeidet i fremtiden. Helsefremmende lokalsamfunn tar utgangspunkt i disse føringene.

Forfatterne presenterer en verktøykasse av modeller som kan benyttes i det praktiske arbeidet, for eksempel stadiemodellen for endring, precede–proceed-modellen og sosial markedsføring.

Omtale Utposten 4-2012(pdf, 304,10 kB) 

Anmeldelse i  Tidsskrift for Den norske legeforening

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
539,00