Kommunens barnevern (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2024
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205590410

Kommunens barnevern (E-bok)

Samspill mellom politikk, administrasjon og fag

Kommunens barnevern skal gi hjelp til barn og familier i vanskelige livssituasjoner. Å sikre gode rammer for dette arbeidet har politikerne og forvaltningen et felles ansvar for.
Pris 295,00
Lanseringsdato: 03. januar 2024

Med barnevernsreformen og ny barnevernslov har kommunene fått økt politisk, økonomisk og faglig ansvar på barnevernsområdet. Endringene krever omstillingsprosesser, der både politisk, administrativt og faglig nivå er involvert. Denne boken handler nettopp om samspillet mellom disse nivåene. Problemstillingene presenteres og diskuteres i lys av de aktuelle omstillingsprosessene.

Gjennom denne boken ønsker forfatteren å bidra med både kunnskap og inspirasjon. Intervjuer med representanter for et utvalg kommuner kaster lys over sentrale problemstillinger. Intervjuene gir også eksempler på godt samspill, og viser hvordan oppgavene kan løses i praksis.

Boken er skrevet for barnevernsledere, studenter i barnevern på master- og videreutdanningsnivå, administrativt ansatte i kommunene og lokalpolitikere. Den vil også være nyttig for andre studenter med interesse for styring av barnevernet, og for andre ledere i helse- og omsorgssektoren.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
369,00