Mellom kaos og kontroll (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205450554

Mellom kaos og kontroll (E-bok)

En praktisk og helhetlig bok om ledelse og kvalitetsutvikling i kommunehelsetjenesten. Her beskrives kjerneoppgaver, arbeidsprosesser og praktiske metoder for forbedring.
Pris 319,00

Målgruppen er studenter ved ulike videreutdanninger i offentlig administrasjon og ledelse, men den er også aktuell for ledere og personell på ulike nivåer i kommunehelsetjenesten. Store deler av boka har generell gyldighet også for sosialtjenesten.