Vil jeg bestemme? (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205444690

Vil jeg bestemme? (E-bok)

Vi møter åtte ungdommer som alle har erfaringer fra ulike tiltak som fosterhjem, barnehjem og ulike institusjoner. Det er deres livsverden og opplevelser som er det sentrale i hvordan medvirkning forstås og forklares i Vil jeg bestemme?
Pris 279,00

· Hvordan kan vi som sosialarbeidere, behandlere og pedagoger bidra til å fremme barn og ungdoms medvirkning i møte med hjelpeapparatet?
· Hva betyr det å bli lyttet til og å være med å bestemme?
· Barnets rettigheter inneholder både retten til å medvirke i sin sak, og retten til å bli vernet og beskyttet fra overgrep. Hvordan kan hjelpeapparatet ivareta begge disse rettighetene?
I debatten om brukermedvirkning forutsettes det ofte at brukerne vil medvirke og bestemme. For barn og ungdom i møte med hjelpeapparatet oppleves det mange ganger som vanskelig å vite hva man vil og å være med å bestemme. Ofte kan det å bli tatt hånd om og «bli bestemt over», være det man ønsker aller mest.
Boken beskriver hva ungdommen selv legger i informasjonen fra barnevernet og hvordan det oppleves når barnevernet griper inn og tar avgjørelser. Medvirkning blir belyst fra ulike faglige perspektiv, og boken inneholder oppgaver til drøfting og refleksjon.