Almenningens janusansikt (E-bok) Høyoppløst bilde
E-bok
Utgivelsesår: 2015
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205473959

Almenningens janusansikt (E-bok)

En sammenlignende rettslig analyse av almenings- og sameieforhold i norsk utmark

Almenningens janusansikt analyserer privatrettslige forhold i skogs- og fjellområder der det er mange bruks- og eiendomsberettigede. I dag skiller retten klart mellom en almenningstradisjon og en sameietradisjon i slike utmarksforhold. Boken bygger på en tese om at disse rettstradisjonene er to sider av samme sak, og sammenligner og vurderer dem fra flere faglige perspektiver.
Pris 635,00

Hoveddelen av boken omhandler følgende sentrale, aktuelle og praktiske viktige rettsspørsmål: Hvem har eiendoms- og bruksrett i slike områder, og hvilket omfang har den enkeltes rettigheter? Almenningens janusansikt er forfatterens doktoravhandling.
Geir Stenseth (f. 1965) er advokat, og har særlig arbeidet med rådgivning og prosedyre om fast eiendom. Han har tidligere praksis blant annet fra Justisdepartementets lovavdeling.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris