Årsaksproblemer i erstatningsretten (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205474147

Årsaksproblemer i erstatningsretten (E-bok)

Boken omhandler årsaksproblemer i erstatningsretten i lys av formålsbetraktninger og hensynet til økonomisk effektivitet.
Pris 279,00

Boken har et rettslig og et rettsøkonomisk perspektiv.

I et rettslig perspektiv er hensikten å se på forholdet mellom de forskjellige årsakslærene som er etablert i rettspraksis (betingelseslæren, vesentlighetslæren og adekvanslæren), og på forholdet mellom disse lærene og formålsbetraktninger.

I et rettsøkonomisk perspektiv er formålet å undersøke om formålsbetraktningene kan utdypes gjennom rettsøkonomisk analyse, og om årsakslærene og rettspraksis er i samsvar med hensynet til økonomisk effektivitet.

Undersøkelsen er delt i en hoveddel om faktisk årsakssammenheng og en om normativ årsakssammenheng.

Boken er nyttig for alle som arbeider med erstatningsrett både i det akademiske og det praktiske liv.