Barnevernloven med kommentarer (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
6. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205450707

Barnevernloven med kommentarer (E-bok)

Barnevernloven med kommentarer omfatter endringer fra forrige utgave, og er en oppdatert versjon av dagens situasjon.
Pris 769,00

Bestill vurderingseksemplar

Barnevernloven med kommentarer gir en grundig innføring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Siden boken kom ut forrige gang, er det skjedd omfattende endringer i loven, og denne utgaven gir en oppdatert oversikt over dagens situasjon. Det gis henvisninger og kommentarer til relevante høyesterettsavgjørelser, og en rekke viktige forskrifter er tatt inn som vedlegg. Boken gir tilgang til de juridiske problemstillingene loven reiser, og letter dermed arbeidet med barnevernssaker.

Barnevernloven med kommentarer er et nyttig oppslagsverk for ansatte i barneverntjenesten, advokater, studenter og andre som er interessert i eller tilknyttet barnevern.

Begge forfatterne har hatt sentrale oppgaver i forbindelse med loven, som trådte i kraft 1. januar 1993. Randi Skar var fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus fra 1993 til 2013. Kari Ofstad har vært fylkesnemndsleder i samme nemnd siden 2007. Før det arbeidet hun med barnevernloven i Barne- og likestillingsdepartementet.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
959,00