Borettslovene Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205514515

Borettslovene

med kommentarer

Borettslovene brukes som fellesnavn på lov om bustadbyggjelag og lov om burettslag – begge fra 2003.
Pris 1149,00

De regulerer virksomheten i boligsamvirket og har betydning for alle som bor i borettslag og andre som kommer i kontakt med dette lovverket.

Førsteutgaven av denne boken ble utgitt i 2006 med tittelen Borettslovkommentaren, og den etablerte seg som standardverket på feltet. Denne nye utgaven er grundig revidert og oppdatert med ny lovgivning og ny rettspraksis. Her er hver eneste paragraf kommentert, likevel slik at hovedvekten er lagt på de mest praktiske og viktigste reglene.

Boken er et velegnet oppslagsverk for alle som bruker borettslovene – enten det er i sitt daglige arbeid eller som tillitsvalgte i boligbyggelag og borettslag. En oversiktlig innholdsfortegnelse foran hvert kapittel og et omfattende stikkordregister gjør det lett å finne fram – også for den som ikke kjenner loven i detalj. Boken er et uunnværlig hjelpemiddel for styremedlemmer i ethvert borettslag. Borettslovene med kommentarer er skrevet av landets fremste eksperter på feltet.

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
919,00