God forvaltningsskikk (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205522169

God forvaltningsskikk (E-bok)

En stor mengde lover og forskrifter skal sikre at forvaltningen treffer riktige vedtak overfor borgerne.
Pris 399,00

Likevel ser vi eksempler på fremmedgjøring i saksbehandlingen; folk skjønner ikke regelverk og begrunnelse for vedtak og føler at de ikke blir hørt. Dette kan føre til gale eller lite hensiktsmessige vedtak, eller til at man oppfatter møtet med forvaltningen som et overgrep.

Hvordan kan vi ivareta borgernes rettssikkerhet i møtet med et omfattende nett av offentlige reguleringer og tjenester de er avhengig av? Hvordan sørger vi for vern mot urimelige inngrep og for at borgerne får de ytelsene de har krav på?

God forvaltningsskikk er den første tverrfaglige fremstillingen av denne problemstillingen. Den henvender seg til alle som er opptatt av rettssikkerhet og gode samhandlingsprosesser i forvaltningen, som jurist, saksbehandler, politiker eller engasjert samfunnsborger.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
499,00