Helse og jus (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205480131

Helse og jus (E-bok)

Helse og jus gir en bred fremstilling av norsk helserett, samt en innføring i juridisk tenkemåte og metode. Den primære målgruppen er studenter i helsefag og i helseadministrasjon, samt ledelse og personell som i sin praksis trenger å sette seg inn i helserett. Andre som er opptatt av fagområdet vil også ha interesse av å lese denne boken.
Pris 359,00
Utsolgt

Ved siden av å holde fram viktige helserettslige prinsipper, har forfatteren lagt vekt på å forklare hva lovbestemmelsene sier om de mest praktiske problemstillingene som helsepersonell møter i sin hverdag.

Boken er pedagogisk oppbygget med mange gode eksempler. De fleste kapitlene starter med å presentere sentrale spørsmål som leserne kan prøve å besvare etter å ha satt seg inn i stoffet.

Denne åttende utgaven av boken er ajourført etter ny lovgivning, nye forskrifter og viktige avgjørelser fra domstoler og andre myndighetsorganer.