Internasjonal strafferett (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205473638

Internasjonal strafferett (E-bok)

En innføring

Boken beskriver folkerettens normer om internasjonale forbrytelser og utviklingen av internasjonal strafferett som egen disiplin.
Pris 489,00

Fremstillingen omfatter grunnleggende regler om krigsforbrytelser, folkemord, aggresjonsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, tortur og terror. Forfatterne drøfter vilkårene for straff, herunder formene for straffbar atferd, skyldkrav og straffrihetsgrunner. Videre gis en oversikt over folkerettens alminnelige regler om jurisdiksjon og immunitet. Boka gir en oversikt over opprettelsen av de internasjonale straffedomstolene, og forfatterne diskuterer betydningen av rettspraksis fra disse. Forfatterne reiser også grunnleggende rettspolitiske spørsmål som: Fungerer den internasjonale strafferetten rettferdig? Hvilken rolle vil Den internasjonale straffedomstolen spille fremover? Og kan alternativer til straffeforfølgning være akseptable?

Boken er aktuell for studenter, praktiserende jurister, dommere og alle som ønsker en oppdatert oversikt over den internasjonale strafferetten.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris